คลิกลิ้งสมัครบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ท่องเที่ยว ซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษตลอดปี

คลิกลิ้งสมัครบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ท่องเที่ยว ซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษตลอดปี

 

พิเศษสมัครบัตรเครดิตท่องเที่ยว ธนาคารกรุงเทพวันนี้

เมื่อเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับบัตรเครดิต  ท่องเที่ยว ธนาคารกรุงเทพ เพื่อรับสิทธิพิเศษสุดคุ้ม
บัตรเครดิตเดียวที่ให้อภิสิทธิ์คนไทย ท่องเที่ยวคุ้มกว่าบัตรเครดิตใดๆ สมัครก่อนท่องเที่ยววันนี้

 

 

สมัครวันนี้! ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปในแต่ละปี

 

สิทธิพิเศษบัตรเครดิตท่องเที่ยว

  • รับสิทธิซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษตลอดปี
  • รับสิทธิเข้าร่วมงานเทศกาลหลักที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัด

 

เอกสารประกอบการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ
  • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อท่าน (ยกเว้นชาวต่างชาติ)
  • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หลักฐานการจ่ายเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด
  • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน บัญชีสะสมทรัพย์ หรือบัญชีฝากประจำของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่ท่านมี
  • สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี)
  • สำหรับเจ้าของกิจการ โปรดแนบสำเนาการจดทะเบียนบริษัท

 


 

คลิกสมัครบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ท่องเที่ยว ⇓⇓⇓

 

คลิกสมัครบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ท่องเที่ยว ⇓⇓⇓
คลิกสมัครบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ ท่องเที่ยว ⇓⇓⇓

 

Related Posts

ชอบก็แชร์ได้เลย!!Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on TumblrTShare on VK

Facebook Comments

comments