รีวิวบัตรเครดิต KTC Titanium Mastercard ทําอะไรได้บ้าง

รีวิวบัตรเครดิต KTC Titanium Mastercard ทําอะไรได้บ้าง

สมัครบัตรเครดิตจาก KTC ยินดีต้อนรับสู๋ประสบการณ์ใหม่ ในมุมมองที่คุณเองคาดไม่ถึง แถมรับสิทธิประโยชน์มากมาย
รายได้รวมขั้นตํ่า 15,000 บาทต่อเดือน วงเงินสูงสุดสูงสุด 5 เท่าของรายได้

 

สมัครบัตรเครดิตจาก KTC Titanium Mastercard

บัตรเครดิต KTC Titanium Mastercard
สมัครบัตรเครดิตจาก KTC Titanium Mastercard

 

เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้ 100%

กดเงินสดด้วยบัตรเครดิต เบิกถอนได้เต็มวงเงินของยอดคงเหลือขณะนั้น
ให้คุณใช้จ่ายได้คล่องตัวยิ่งขึ้น

 

เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้ 100%
เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้ 100%

 

บัตรเครดิต-KTC-Titanium
บัตรเครดิต-KTC-Titanium

 

ผู้มีสิทธิสมัคร
 • บัตรหลัก
  • อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริบูรณ์
  • รายได้รวมขั้นตํ่า 15,000 บาทต่อเดือน
 • บัตรเสริม
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • แนบเพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบสมัคร
อายุผู้สมัคร อายุ 20-65 ปี
รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท/เดือน
เอกสารการสมัคร
 • กรณีบุคคลธรรมดา :
  • 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
  • 2. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ
  • 3. สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน
  • 4. ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน
  • 5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 • กรณีชาวต่างชาติ/ประกอบธุรกิจในไทย : เอกสารเพิ่มเติม
  • โปรดแนบสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปี
 • กรณีเจ้าของกิจการหรือประกอบอาชีพอิสระ : เอกสารเพิ่มเติม
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ ทะเบียนพาณิชย์
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำหรับผู้สมัครบัตรเสริม : เอกสารเพิ่มเติม
  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ – แนบเพียงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบสมัคร

 


 

สมัครบัตรเครดิตจาก KTC Titanium Mastercard

บัตรเครดิต KTC Titanium Mastercard
สมัครบัตรเครดิตจาก KTC Titanium Mastercard

 

 

Related Posts

ชอบก็แชร์ได้เลย!!Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on TumblrTShare on VK

Facebook Comments

comments