สมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย CGA/SFT

สมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย CGA/SFT

บัตรเครดิต กสิกรไทย CGA/SFT ถือแล้วภูมิใจ ใช้แล้วได้บุญ ชำระค่าเล่าเรียนไม่เสียค่าธรรมเนียม แบ่งชำระ 3งวด 6งวด

สมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย CGA/SFT

สมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย CGA/SFT
สมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย CGA/SFT

 

ชำระค่าเล่าเรียนไม่เสียค่าธรรมเนียม
ชำระค่าเล่าเรียนไม่เสียค่าธรรมเนียม

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครบัตรหลัก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท แต่ไม่ถึง 20,000 บาท ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี
  • กรณีมีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีแต่ไม่เกิน 80 ปี

* กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ : ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
* กรณีเป็นผู้มีเงินออม : มีเงินฝากประจำและ/ หรือ เงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารพาณิชย์ใดๆ ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
* กรณีเป็นผู้ประกอบการ : ต้องดำเนินการธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
* สำหรับชาวต่างประเทศที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

 


สมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย CGA/SFT

สมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย CGA/SFT
สมัครบัตรเครดิต กสิกรไทย CGA/SFT

 

 

ชอบก็แชร์ได้เลย!!Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on TumblrTShare on VK

Facebook Comments

comments