สมัครบัตรเครดิต KTC Visa Platinum รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1.5 %

สมัครบัตรเครดิต KTC Visa Platinum รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1.5 %

สมัครบัตรเครดิต KTC Visa Platinum คิดจะเที่ยวถูกใจ คิดจะจ่ายก็ถูกกว่า แถมยังรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1.5 %
ความสำเร็จ ที่คุณนิยามเอง

คล่องตัวทุกไลฟ์สไตล์

เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากบัตร KTC VISA PLATINUM
ได้ 100% เต็มวงเงินของยอดคงเหลือขณะนั้น

 

สมัครบัตรเครดิต KTC Visa Platinum

สมัครบัตรเครดิต KTC Visa Platinum
สมัครบัตรเครดิต KTC Visa Platinum

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิ์สมัคร : บุคคลทั่วไป

อายุ : บัตรหลัก ตั้งแต่20 ปี, บัตรเสริม ตั้งแต่18 ปี

รายได้ขั้นต่ำ : ตั้งแต่ 15,000 บ./เดือน

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ :  –

เอกสารการสมัคร

บุคคลธรรมดาผู้มีรายได้ประจำ/ พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
  • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
  • กรณีชาวต่างชาติทำงาน / ประกอบธุรกิจในไทยแนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit)ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปเพิ่มเติม

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง
  • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

 

 


สมัครบัตรเครดิต KTC Visa Platinum
สมัครบัตรเครดิต KTC Visa Platinum
สมัครบัตรเครดิต KTC Visa Platinum

Related Posts

ชอบก็แชร์ได้เลย!!Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on TumblrTShare on VK

Facebook Comments

comments