สมัครสินเชื่อบุคคล ซีไอเอ็มบี พนักงานประจำ 20,000 บาทขึ้นไป อนุมัติไว

สมัครสินเชื่อบุคคล ซีไอเอ็มบี พนักงานประจำ 20,000 บาทขึ้นไป อนุมัติไว

สินเชื่อส่วนบุคคลอเนกประสงค์ ซีไอเอ็มบี ที่อนุมัติวงเงินกู้เป็นรูปแบบ แบบมีระยะเวลา ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำหรือเจ้าของกิจการก็สามารถขอสินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชไปต่อยอดทางธุรกิจได้ง่ายๆ

สนใจสมัครสินเชื่อบุคคล ซีไอเอ็มบี 

สินเชื่อบุคคล ซีไอเอ็มบี ไทย

 

สินเชื่อบุคคล เพอร์ซันนัลแคช

ดอกเบี้ยพิเศษ9% ต่อปี*
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
1 ปี

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
20,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ยพิเศษ12% ต่อปี*
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
24 เดือน

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
20,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ยพิเศษ15% ต่อปี*
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
36 เดือน

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
30,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ยพิเศษ18% ต่อปี*
ตลอดอายุสัญญา สูงสุด
60 เดือน

สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำต่อเดือน
20,000 บาทขึ้นไป

 

 

 

ฟรี !
ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสินเชื่อ
และค่าอากรแสตมป์

 

 


คุณสมบัติ ผู้สมัครขอสินเชื่อ
พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ1. อายุ 21 – 59 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี)
2. สัญชาติไทย
  • รายได้ประจำ 20,000 บาท/เดือน ขึ้นไป สำหรับ PersonalCash ดอกเบี้ย 9% , 12%, 18%
  • รายได้ประจำ 30,000 บาท/เดือน ขึ้นไป สำหรับ PersonalCash ดอกเบี้ย 15%
3. อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

 

สนใจสมัครสินเชื่อบุคคล ซีไอเอ็มบี 

สินเชื่อบุคคล ซีไอเอ็มบี ไทย

 

Related Posts

ชอบก็แชร์ได้เลย!!Share on Facebook0Share on Google+0Pin on Pinterest0Tweet about this on TwitterShare on TumblrTShare on VK

Facebook Comments

comments